Το GCompris είναι λογισμικό υψηλής εκπαιδευτικής, αποτελούμενο από δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών.

Μερικές δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη προσανατολισμό, παρόλα αυτά όμως διατηρούν τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.

Παρακάτω μία λίστα με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων:

  • ανακάλυψη του υπολογιστή: πληκτρολόγιο, ποντίκι, …
  • ανάγνωση: εξάσκηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων
  • αριθμητική: πίνακας μνήμης, αρίθμηση, πίνακας διπλής καταχώρησης, είδωλα γεωμετρικών σχημάτων, …
  • επιστήμη: λειτουργία διώρυγας, ο κύκλος του νερού, υποβρύχιο, ηλεκτρικά κυκλώματα, …
  • γεωγραφία: χώρες, έθνη, πολιτισμός …
  • παιχνίδια: σκάκι, μνημονικές τεχνικές, σύνδεσε 4, sudoku, …
  • άλλα: χρώματα, σχήματα …

Αυτή τη στιγμή το GCompris προσφέρει περισσότερες από 100 δραστηριότητες, ενώ αρκετές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το GCompris είναι ελεύθερο λογισμικό, που σημαίνει ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες, να το βελτιώσετε και, το πιο σημαντικό, να το μοιραστείτε με όλα τα παιδιά του κόσμου.

Διαθέσιμο για Windows, MacOS, Linux, Android, iOS

Περισσότερες πληροφορίες και αρχεία εγκατάστασης εδώ