Αρχική / Άρθρα για / για εκπαιδευτικούς / Κατεβάστε νέα και γρήγορη φόρμα αξιολόγησης μαθητή προς τα ΚΕΔΔΥ

Κατεβάστε νέα και γρήγορη φόρμα αξιολόγησης μαθητή προς τα ΚΕΔΔΥ

Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες της σχολικής μονάδας πριν την παραπομπή ενός μαθητή στα ΚΕΔΔΥ. Επίσης μπορείτε να  κατεβάσετε μια έκθεση αξιολόγησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό, εύκολη στη συμπλήρωση και πιο ακριβής από την παλιά φόρμα αξιολόγησης.

Οι ενέργειες από τη σχολική μονάδα που πρέπει να γίνουν πριν ένας μαθητής παραπεμφθεί στα ΚΕΔΔΥ είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφορά, σε τέσσερα επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο, έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπόλοιπων πλαισίων, (ενδοσχολική παρέμβαση, ενδοσχολική αντιμετώπιση, παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής, παρέμβαση στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής )(Μουταβελής , 2008)

Τα τέσσερα επίπεδα αναλύονται ως εξής:

Α΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Ένα είδος συμπεριφοράς του μαθητή, προβληματίζει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τον τελευταίο, πάντα με την αρωγή της οικογένειας. Σε επόμενη φάση (Α2 επίπεδο), εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.), όπου αυτό υφίσταται. Ζητείται η γνώμη του, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της κοινής τάξης. Αν η κατάσταση δεν αμβλυνθεί, γίνεται συγγραφή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.)(επισυνάπτεται σχετική φόρμα) από τους δύο εκπαιδευτικούς και περνούμε στο Β΄ επίπεδο.  

Β΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Σε αυτό το επίπεδο, εμπλέκονται επιπλέον ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων. Ζητείται η γνώμη τους, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε. Ενημερώνεται τηλεφωνικά, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

Γ΄ επίπεδο (παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής): Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά, καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής  αγωγής της οικείας περιοχής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε., με την αρωγή στα σημεία που θα χρειαστεί, του Σχολικού Συμβούλου γενικής, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων (επισυνάπτεται σχετική φόρμα). Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε.

Δ΄ επίπεδο (παρέμβαση στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής): Αν παρόλα αυτά, ο στόχος του Β.Π.Π. δεν επιτευχθεί, ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής μετά από συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ εισηγείται με πρότασή του, την  παραπομπή του παιδιού στο ΚΕΔΔΥ (αν το παιδί δεν έχει ήδη γνωμάτευση από άλλο πλαίσιο).

Από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας καλείται ο γονέας να κάνει αυτοπροσώπως, αίτηση στο ΚΕΔΔΥ, το οποίο έχει ήδη, τηλεφωνικά, ενημερωθεί από το Σχολικό Σύμβουλο γενικής ή ειδικής αγωγής, για τη συγκεκριμένη παραπομπή.

Το ΚΕΔΔΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή του Π.Π.Ε. και του Β.Π.Π. και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης.

Τα παραπάνω επίπεδα συνεργασίας, ακυρώνονται αυτομάτως και προχωρούμε άμεσα στο τέταρτο επίπεδο καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο γενικής αγωγής και εκείνος το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ, όταν υπάρχει μια δυναμική συμπεριφορά ή γεγονός (π.χ. εναντιωματική προκλητική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αυτισμός) που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Διατηρείται μόνο η συγγραφή της Π.Π.Ε. από τους εκπ/κους της τάξης και του Τ.Ε.

Υπενθυμίζεται και εδώ, ότι, η διαδικασία παρέμβασης με εμπλοκή της Ειδικής Αγωγής (εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης, αντίστοιχος Σχολικός Σύμβουλος, ΚΕΔΔΥ) εννοείται πως αφορά σε μαθητές με διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά απ’ τα όρια της κανονικότητας. Με αυτή την έννοια, μαθητές με κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα, και τυχόν δευτερογενή χαμηλή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο, δεν αφορούν εν πρώτης στην Ειδική Αγωγή και αυτού του είδους παρέμβαση (Μουταβελής, 2008)

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

κ. Πατσίδου

 

www.fresheducation.gr

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΤΗΣΤΕ έκθεση 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ:

  • Τα συγκεκριμένα έντυπα, έχουν ένα μοναδικό σκοπό, να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούςπαρέχοντάς τους καθοδήγηση μπροστά στην επιβεβλημένη από τις παρούσες νομικές διατάξεις, ανάγκη δημιουργίας Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.).
  • Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π., δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά όργανα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
  • Έχουν δημιουργηθεί ως πίνακες με τη μορφή word, με σκοπό να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να τα διαμορφώνει ανάλογα με τις συνθήκες καθώς και τις προσωπικές του ανάγκες, προσθέτοντας επιπλέον γραμμές ή και θεματικές. Οι επιπλέον θεματικές πρέπει να έχουν στο word επισήμανση με χρώμα, ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές.
  • Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δε συμπληρώνεται.
  • Τα δύο έντυπα παραμένουν σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της σχολικής μονάδας και στη διάθεση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της. Δίνονται στους εκπαιδευτικούς των τάξεων με μόνο σκοπό την παρέμβαση.
 • Τα συμπληρωμένα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στη σχολική μονάδα, με ευθύνη του διευθυντή. Σε αυτόν έχουν πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί της τάξης και του Τ.Ε.
 • Nα αποφεύγεται η υπερβολική, μη συμβατή χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων!

πηγή: www.fresheducation.gr

Δείτε επίσης

4ο Τεύχος – Σχολική Μαθητική Εφημερίδα “Τα Μαγικά Μολύβια του 19ου Δ.Σ. Σερρών”

Το 4ο Τεύχος Ιουνίου 2021 της Σχολικής Μαθητικής Εφημερίδας μας “Τα Μαγικά Μολύβια του 19ου …