Αρχική / ΣΤ Δημοτικού

ΣΤ Δημοτικού

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, υλοποιούν εργασίες οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις ψηφιακής δημιουργίας,  διαδικτύου,  χρήσης του Η/Υ και προγραμματισμού.

Το μάθημα γίνεται στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου και είναι 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

10 Φεβ.-2 Μαρ. 2016: Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

7 Ιαν. – 9 Φεβ. 2016: Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 16 Νοεμ – 23 Δεκ. 2015: Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • Συγγράφουν ποιήματα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και του cyberbulling http://dim-mavroth.ser.sch.gr/?p=287
  • εξοικειώνονται με το πρόγραμμα Windows Movie Maker και με την ηχογράφηση για να δημιουργήσουν βίντεο. Το βίντεο για την ανάδειξη του τόπου μας εγκρίθηκε και ανέβηκε στο youth4greece.gr  :

 • Στα πλαίσια της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στις 9 Φεβρουαρίου 2016, οι μαθητές της Ε και ΣΤ ταξης συγκεντρώνουν δικό τους υλικό μέσα απο εκπαιδευτικές επισκέψεις στο χωριό Μαυροθάλασσα για να δημιουργήσουν θετικό διαδικτυακό υλικό-βίντεο για την ανάδειξη του τόπου τους συμβάλλοντας άμεσα στην προαγωγή καλού και ποιοτικού περιεχομένου, και κατανοώντας ταυτόχρονα τις πολύ σημαντικές έννοιες της πρωτοτυπίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συνεργασιμότητας.

16 Οκτ.- 15 Νοεμ. 2015:Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Όσοι μαθητές τελείωσαν με  το Course 1 μπορούν να πειραματιστούν με το Play Lab
 • εξοικειώνονται με το πρόγραμμα studio code. Η είσοδος των μαθητών στο πρόγραμμα (Course 1) γίνεται απο εδώ
  code  code2
 • μαθαίνουν τι είναι αλγόριθμος μέσα απο παραδείγματα της καθημερινής ζωής.
  • Ως αλγόριθμος ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος
  • . Πιο απλά αλγόριθμο ονομάζουμε μία σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και εκτελέσιμες που σκοπό έχουν την επίλυση κάποιου προβλήματος. Η έννοια του αλγορίθμου γίνεται ευκολότερα αντιληπτή με το παρακάτω παράδειγμα. Αν κάποιος επιθυμεί να γευματίσει θα πρέπει να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένα βήματα: να συγκεντρώσει τα υλικά, να προετοιμάσει τα σκεύη μαγειρικής, να παρασκευάσει το φαγητό, να στρώσει το τραπέζι, να ετοιμάσει τη σαλάτα, να γευματίσει, να καθαρίσει το τραπέζι και να πλύνει τα πιάτα. Προφανώς, η προηγούμενη αλληλουχία οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως η μοναδική για την επίτευξη του σκοπού, αφού μπορεί να αλλάξει η σειρά των βημάτων (π.χ. πρώτα να ετοιμάσει τη σαλάτα και μετά να στρώσει το τραπέζι). Ωστόσο το νόημα είναι πως η κατάτμηση μιας σύνθετης εργασίας σε διακριτά βήματα που εκτελούνται διαδοχικά, είναι ο πιο πρακτικός τρόπος επίλυσης πολλών προβλημάτων.

15 Σεπτ.- 15 Οκτ. 2015: Οι μαθητές μπαίνουν σε ομάδα των 2 ή των 3 μαθητών ανα ΗΥ και και μαθαίνουν κανόνες συμπεριφοράς στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου οι υπολογιστές τρέχουν το Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu / LTSP. Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως:

 • Πολλαπλάσια των Bytes.
 • Εξήγηση τι είναι Bits και Bytes –  Παιχνίδι ρόλων: 3 εθελοντές μαθητές παίζει ο καθένας τους το ρόλο του ενός bit-δυο καταστάσεων. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να βρουν όλου τους συνδυασμούς καταστάσεων με 3 bits.
 • “Μέρη του Υπολογιστή” και σύνδεση τους.
 • Γνωριμία με τα Ubuntu: εκκίνηση υπολογιστών. εισαγωγή κωδικών και εκπομπή οθόνης.
 • Ασκήσεις εξοικείωσης εισαγωγής κειμένου, εικόνας και WordArt  στον επεξεργαστή κειμένου MS Word.