Αρχική / Δ Δημοτικού

Δ Δημοτικού

Οι μαθητές της Δ τάξης, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, υλοποιούν εργασίες οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις ψηφιακής δημιουργίας,  διαδικτύου,  χρήσης του Η/Υ και προγραμματισμού.

Το μάθημα γίνεται στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου και είναι 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

 

16 Οκτ.- 15 Νοεμ. 2015:Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ομάδες:

 • Δημιουργούν φακέλους και υποφακέλους και ταξινομούν τα έγγραφά τους.
 • Μαθαίνουν πως να διαχειρίζονται φακέλους και αρχεία.
 • Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα “Δεδομένα”.
 • Χρησιμοποιούν το λογισμικό LibreOffice Writer για εισαγωγή κειμένου και αποθήκευση εγγράφου στον υπολογιστή.
 • Μαθαίνουν για τη σωστή στάση σώματος και την εργονομία του υπολογιστή

15 Σεπτ.- 15 Οκτ. 2015: Οι μαθητές μπαίνουν σε ομάδα των 2 ή των 3 μαθητών ανα ΗΥ και και μαθαίνουν κανόνες συμπεριφοράς στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου οι υπολογιστές τρέχουν το Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu / LTSP. Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως:

 • Πολλαπλάσια των Bytes.
 • Εξήγηση τι είναι Bits και Bytes –  Παιχνίδι ρόλων: 3 εθελοντές μαθητές παίζει ο καθένας τους το ρόλο του ενός bit-δυο καταστάσεων. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να βρουν όλου τους συνδυασμούς καταστάσεων με 3 bits.
 • “Μέρη του Υπολογιστή” και δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με το λογισμικό FreeMind.
 • Ασκήσεις εξοικείωσης εισαγωγής κειμένου στον επεξεργαστή κειμένου LibreOffice Writer.
 • Γνωριμία με τα Ubuntu: εκκίνηση υπολογιστών. εισαγωγή κωδικών και εκπομπή οθόνης.
 • Ασκήσεις εξοικείωσης εισαγωγής κειμένου, εικόνας και WordArt  στον επεξεργαστή κειμένου MS Word.